Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Velsen Lokaal start meldpunt decentralisaties

   Velsen - Het huidige kabinet heeft vanaf 2015 veel zorgtaken, die gepaard gaan met bezuinigingen, overgeheveld naar de gemeenten.

   Het gaat om decentralisatie van Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Velsen Lokaal kan zich voorstellen dat niet iedereen even blij is met deze veranderingen en dat deze kunnen leiden tot onzekerheid en problemen.

   Velsen Lokaal komt graag in contact met mensen die problemen hebben als gevolg van de veranderingen in de zorg.

   Dat kunnen zorgontvangers zijn, maar ook zorgpersoneel, mantelzorgers of ouders van kinderen die jeugdzorg krijgen.

   Daarom heeft Velsen Lokaal een digitaal meldpunt geopend voor deze groep mensen.

   Bij het meldpunt kan men terecht met problemen, zorgen, opmerkingen en complimenten.

   Zorgontvangers, ouders, familie, mantelzorgers, mensen met een bijstandsuitkering, werknemers in de zorg, en anderen kunnen een melding doen.

    De gemeente Velsen heeft besloten tot een zogenaamde zachte landing.

   Dat houdt in dat mensen die al zorg kregen de zorg in 2015 en 2016 zo veel mogelijk houden en dat veranderingen geleidelijk worden doorgevoerd, zodat mensen zo min mogelijk last en onzekerheid ervaren.

    Velsen Lokaal bestuursvoorzitter Bart Tijl over het meldpunt: ‘Wij hebben de indruk dat de gemeente Velsen de overdracht van de zorgtaken in principe goed voor elkaar heeft.

   Toch kunnen mensen tegen problemen of belemmeringen aanlopen of zijn mensen extra bezorgd.

   Daarnaast krijgen we meldingen dat niet iedereen de zorg krijgt waarop men recht denkt te hebben.

   Ook zijn hulpbehoevenden bezorgd over de eigen bijdrage voor de hulpmiddelen, die soms hoger lijkt dan de kostprijs van die middelen, zoals onlangs in de IJmuider Courant stond.

   Wij willen graag een beeld krijgen van die problemen en zorgen en hebben daarom een digitaal meldpunt opgezet.

   Daarmee willen we problemen in kaart brengen en daar waar nodig en mogelijk willen we bemiddelen of helpen bij een oplossing.

   Aan de andere kant horen we natuurlijk ook graag de positieve geluiden en complimenten.’

   Het meldpunt is te bereiken via: http://velsenlokaal.nl/meldpunt.

Uit de Jutter van 3 september 2015