Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Informatieavond palliatieve zorg

   Velsen-Zuid - Op donderdag 1 oktober organiseert het Bijna Thuis Huis in Velsen voor donateurs en belangstellenden een informatieavond in het Telstar stadion van 19.00 tot 21.30 uur.

    Ruim 25 jaar geleden nam een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers in Velsen het initiatief om het landelijk palliatieve zorgvoorbeeld te volgen: ondersteuning bieden bij palliatief terminale zieke mensen in een thuissituatie.

   Dit alles gebeurde toen zonder financiële middelen, men deed het puur uit gevoel, uit betrokkenheid en met een warm hart.

   Toen er toch geld nodig was, schoten geldschieters en donateurs spontaan te hulp. In al die jaren heeft de Stichting vele uitdagingen doorstaan en vele ontwikkelingen ondergaan, met steeds een trouwe groep goed opgeleide vrijwilligers als ondersteuning.

   Sinds 2011 is het Bijna Thuis Huis aan de Wulverderlaan 1 in Santpoort-Noord gevestigd.

   Er wordt gesproken over palliatieve zorg als je te horen krijgt, dat genezing niet meer mogelijk is.

   Wat houdt dit in?

   Welke inspraak heb je zelf nog?

   Waar kun je terecht met vragen?

   Is er sprake van standaardzorg?

   Tijdens deze avond zal een aantal gastsprekers, ieder vanuit de eigen invalshoek, deze vragen behandelen.

    Wethouder Robert te  Beest en senior adviseur Harry Verheul belichten namens de gemeente Velsen de (on)mogelijkheden van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO).

   Daarna neemt Anja Schouten, voorzitter Raad van Bestuur van ZorgBalans en zorgmanager van het jaar 2015, het stokje over.

   Zij zal  haar licht laten schijnen over de inzetbaarheid van de diverse thuiszorgorganisaties.

    In de pauze tussen de sprekers verrassen de actrices Linda van Denderen en Lesja Sondorp van Theatercollectief ‘Zonder Mouwen’, u met hun kijk op de wereld.

   Na dit intermezzo maakt Sjoerd Joustra, huisarts in Velsen en kaderarts palliatieve zorg, duidelijk welke rol de huisarts in dit proces heeft.

    Afsluitend licht Annemarie Zuidweg, bestuurslid van het Bijna Thuis Huis, de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie of in het huis toe.

   Hierna is er ruimte en tijd om vragen te stellen aan de sprekers.

   Zij heten u vanaf 18.30 uur van harte welkom met een kopje koffie of thee.

   Tevens is er een markt met informatiematerialen van diverse organisaties die de palliatieve zorgverlening een warm hart toedragen!

    Telstar stadion is ook goed toegankelijk voor mindervaliden.

   Gaarne vooraf uw aanmelding. Telefonisch: 023-5493214 of via e-mail: info@bijnathuishuisvelsen.nl.

Uit de Jutter van 24 september 2015