Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

wmo

Ervaringen met het ‘nieuwe werken’

Sinds 1 januari 2013 gaat de gemeente anders om met aanvragen voor een Wmo-voorziening.

Er wordt nu meer uitgegaan van de hulpvraag van de burger in plaats van de voorziening die de gemeente ‘in het assortiment’ heeft.

Daarnaast worden burgers meer gestimuleerd om hun beperking met eigen mogelijkheden op te lossen.

Na ruim een jaar maakt de gemeente de balans op.

De nieuwe werkwijze betekent onder andere dat de gemeente meer bij mensen thuis op gesprek gaat.

Het blijkt dat de meeste mensen deze persoonlijke betrokkenheid erg op prijs stellen.

Vaak blijkt ook wel dat een andere, meer passende oplossing wordt gevonden dan eerder gedacht en dat een voorziening van de gemeente niet nodig is.

De nieuwe werkwijze gaat ook over het zoeken naar oplossingen in de eigen omgeving.

Bijvoorbeeld met inzet van familie, vrienden en buren.

De ervaring leert dat de eigen omgeving van mensen soms wel, maar lang niet altijd uitkomst biedt.

Daarnaast leidt de landelijke tendens van bezuinigingen tot groeiende onvrede en onrust bij burgers, waardoor praten over de eigen mogelijkheden soms lastig is.

Toch wordt in het gesprek altijd overeenstemming bereikt en een passende oplossing gevonden.

Terugkijkend is de gemeente blij met deze nieuwe manier van werken en vooral met het persoonlijke contact met de burger.

Dit najaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek gedaan.

Het college heeft de gemeenteraad op 4 maart jl. geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

Uit de Jutter/Infopagina Gemeente Velsen van 27 maart 2014