Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

wmo

Senioren op de agenda

Velsen – Er komt een aparte raadsessie over de lokale seniorenagenda.

Dit is een van de speerpunten uit het collegeprogramma Vertrouwen in de kracht van Velsen (2010-2014).

De lokale seniorenagenda gaat om het vraagstuk van kwetsbare ouderen, waarvoor straks geen interne opvangplaats is.

Overleg tussen gemeente en welzijn- en zorgaanbieders richt zich onder andere op vroegsignalering en de realisatie van levensloopgeschikte woningen.

De GGD heeft onlangs onderzoek gedaan naar de gezondheid van Velsenaren, de uitkomsten hiervan worden met de raad besproken.

Er worden in verschillende WMO-kamers onderwerpen besproken, zoals informatie, advies en ondersteuning; maatschappelijke stages door de jeugd; sociaal cultureel werk; individuele WMO-voorzieningen; begeleiding voor mensen met een beperking; wonen voor mensen met een beperking en opvang en preventie verslaving.

Verder staan in het lokale gezondheidsbeleid al twee speerpunten centraal: bewegen en overgewicht en daarnaast het oplossen van eenzaamheid.

Uit de Jutter van 28 november 2013

Gemeente