Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

wmo

MEE behoudt rol in WMO

Velsen – Ook binnen de nieuwe WMO, vanaf 2015, zullen mensen met een beperking zo nodig worden begeleid door MEE.

Hoe de rol van MEE eruit gaat zien is echter nog niet bepaald.

Gemeenten moeten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) mensen met een beperking ondersteunen.

IJmond Werkt! zal mensen met een beperking aan het werk proberen te houden.

Daarnaast zullen gemeenten cliëntondersteuning bieden door onder meer ouderenadviseurs, het algemeen maatschappelijk werk, het sociaal raadsliedenwerk en schoolmaatschappelijk werk.

In Velsen worden deze taken door Socius uitgevoerd. Meer specifieke ondersteuning voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychiatrische of zintuiglijke beperking werd al door de regionale MEE-organisaties uitgevoerd.

Dit werd betaald uit de AWBZ.

Nu gemeenten verantwoordelijk worden voor de begeleiding van mensen met een beperking, zijn 21 februari landelijk afspraken gemaakt betreffende overname door de gemeenten.

Het college van de gemeente Velsen zal voor 1 mei een besluit nemen over de manier waarop cliëntondersteuning voor mensen in deze gemeente zal worden ingevuld.

Uit de Jutter van 3 april 2014