Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Gemeente Velsen

Handen ineen voor de zorg

Contracten IJmond en Zuid-Kennemerland

Maandag 29 september a.s. hebben 30 aanbieders van zorg en ondersteuning contracten met de regiogemeenten IJmond en Zuid-Kennemerland ondertekend.

Hiermee zijn formeel afspraken bevestigd m.b.t. het aanbod van zorg en hulp in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Met ingang van 1 januari aanstaande zijn gemeenten in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, naast huishoudelijke ondersteuning, ook verantwoordelijk voor het aanbod van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf aan kwetsbare burgers.

Deze taken waren tot en met 2014 in handen van de Rijksoverheid.

Formele bevestiging van de afspraken

Om er voor te zorgen dat deze ondersteuning bij de overdracht naar de gemeenten vanaf 1 januari beschikbaar blijft, hebben de gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland afspraken gemaakt met 30 zorgaanbieders.

Hiermee houden hulpbehoevenden met een indicatie ook vanaf 1 januari 2015 goede ondersteuning.

Met het ondertekenen van de contracten zijn de afspraken formeel bevestigd.

De gemeente Velsen werd vertegenwoordigd door wethouder Robert te Beest.(foto: Charlotte Bogaert)