Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Ouderen bundelen krachten

VELSEN - In november 2006 besloten de in Velsen actieve ouderenbonden (ANBO, KBO en PCOB) hun krachten ten behoeve van collectieve belangenbehartiging te bundelen.

De samenwerking onder de naam LSBO-V (Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen Velsen) heeft de afgelopen jaren tot een hecht verband en een constructief overleg met gemeente en betrokken sociaal/maatschappelijke instellingen geleid.

Voor de komende jaren staan er ingrijpende veranderingen op stapel het gebied van zorg en welzijn, huisvesting en de financiering daarvan.

Veranderingen die soms tot niet of nauwelijks te aanvaarden gevolgen kunnen leiden voor zowel hen die zorg, ondersteuning, adequate huisvesting of maatschappelijke contacten behoeven als voor hen die in die sectoren professioneel of als vrijwilliger werkzaam zijn.

Daarom is besloten de activiteiten onder te brengen in een stichting onder de naam Stichting Gezamenlijke Ouderenbonden Velsen (SGOV). De akte daartoe is inmiddels bij de notaris gepasseerd.

Uit Nieuwsblad IJmuiden, Santpoort en Velserbroek van 29 juli 2014

Oprichting Stichting Gezamenlijke Ouderenbonden

In November 2006 besloten de in Velsen actieve ouderenbonden hun krachten voor het behartigen van de collectieve belangen voor senioren te bundelen.

Dit samenwerkingsverband heeft de afgelopen jaren gefunctioneerd onder de naam “Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen-Velsen (LSBO-V)”.

Wij realiseren ons dat er de komende tijd veel te gebeuren en op het spel staat voor senioren in Velsen, met name voor de kwetsbaren onder hen.

Teneinde ons werk ook in de  voor ons liggende wat lastiger jaren zo goed mogelijk te kunnen doen hebben wij onze activiteiten met ingang van 30 juni jl ondergebracht in een daartoe opgerichte Stichting onder de naam “Stichting Gezamenlijke Ouderenbonden Velsen (SGOV)”.

Wij verwachten op deze wijze ook de continuïteit en de stabiliteit van onze belangenbehartiging beter te kunnen waarborgen.

Het doel van de Stichting blijft onveranderd:

  • het namens en in opdracht van de lokale afdelingen van de in Velsen actieve ouderenbonden behartigen van de collectieve en algemene belangen van inwoners van de gemeente Velsen van 50 jaar en ouder.
  • het in stand houden en verbeteren van de samenwerking tussen de lokale ouderenbonden en organisaties in Velsen
  • het nemen en ondersteunen en stimuleren van initiatieven gericht op:
  • het versterken van de eigen kracht van inwoners van Velsen en hun sociale netwerken
  • het voorkomen van sociaal isolement
  • deelname van senioren aan het maatschappelijk leven
  • het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Gezamenlijke Ouderenbonden