Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Toegankelijkheid stadhuis valt tegen

IJmuiden – Hoewel tijdens de renovatie van het stadhuis speciale maatregelen voor een betere toegankelijkheid zijn getroffen, valt het resultaat op drie punten enigszins tegen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart bleek de nieuwe plateaulift, die het hoogteverschil tussen de ingang en de burgerzaal moet opheffen, niet in alle gevallen voldoet.

Een raadslid dat tijdelijk gebruik maakte van een rolstoel kon geen gebruik maken van deze lift.

Een soort slagboompjes op de lift moeten sluiten voordat de lift in beweging kan komen, dit heeft met de veiligheid te maken.

Maar doordat het raadslid met haar gebroken been omhoog zat, konden deze slagboompjes niet helemaal omlaag en werkte de lift niet.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week woensdag, waarbij de nieuwe wethouders werden benoemd, merkten ook twee leden van Gehandicapten Beraad Velsen op dat de toegankelijkheid tegenvalt.

Voorzitter Wim Polman kon niet met zijn scootmobiel in de eveneens nieuwe lift die speciaal gebouwd is om mensen van Plein 1945 naar de burgerzaal te helpen.

De bocht was te krap voor zijn scootmobiel.

Volgens bouwkundige Rob Struwer, van de werkgroep Toegankelijkheid, is de lift niet gebouwd volgens de plannen die hij eerder had ingezien.

Polman moest daarom met zijn scootmobiel, net als voor de renovatie, via de ingang van het nieuwe stadhuis aan het Dudokplein naar binnen en via diverse gangen en liften naar het oude stadhuis waar de raadszaal is.

Dat betekent dat hij altijd van te voren moet melden dat hij bij de raadsvergaderingen aanwezig is en dat er speciale maatregelen moeten worden genomen om hem binnen te laten.

Tenslotte valt ook de vloerbedekking tegen voor mensen met een handbewogen rolstoel.

Rob Struwer ervaart dit zelf.

,,We hebben hierover nog overleg gehad, maar toch is niet het juiste tapijt gekozen’’, zegt hij.

,,Ik heb veel moeite om vooruit te komen of een draai te maken. Jammer dat er niet goed naar ons is geluisterd.

Bij de verbouwing van Stadsschouwburg Velsen ging dat wel goed, daar ligt prima tapijt waar rolstoelers mee uit de voeten kunnen.

Ik denk dat ook medewerkers van de facilitaire dienst die met koffiewagentjes rijden moeite hebben met het nieuwe tapijt in het stadhuis.’’

Uit de Jutter van 24 april 2014