Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Veranderingen OV-taxi

OV-taxi stopt

   Regio – Per 1 januari 2017 loopt het contract van de OV-taxi af. Omdat de provincie deze taak wil decentraliseren gaat men in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer op zoek naar een alternatief voor dit zogenaamde doelgroepenvervoer.

   Er wordt nu een visie vastgesteld om dit te regelen.

   Twee ambities zijn minder doelgroepenvervoer en een efficiëntere organisatie.

   Vanwege de kanteling in de Wmo zal vervoer via een gemeenschappelijke regeling niet voor elke klant vanzelfsprekend zijn.

   Per klant en vervoersvraag zal worden vastgesteld wat de beste oplossing is.

   Men verwacht een verdere integratie tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, maar ziet ook kansen voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en wil ook (al bestaande) alternatieve vervoeroplossingen integreren.

   Regionale samenwerking tussen gemeenten moet een besparing van 5 procent opleveren voor het leerlingenvervoer en een besparing van zelfs 25 procent op het Wmo-vervoer.

Uit de Jutter van 23 juli 2015

Veranderingen OV-taxi

   IJmond - Het tarief van  de OV-taxi Zuid-Kennemerland/IJmond gaat per 1 juli 2015 veranderen en vanaf 1 januari 2016 kunnen reizigers zonder Wmo-indicatie  geen gebruik meer maken van de OV-taxi.

   Voor reizigers met Wmo-indicatie verandert er niets.

   De provincie Noord-Holland is genoodzaakt om de tarieven te verhogen, omdat de uitgaven aan de OV-taxi in de afgelopen jaren sterk gestegen zijn.

   Vanaf 1 juli 2015 geldt  er een nieuw OV-taxi tarief. In de onderstaande tabel staan de nieuwe tarieven aangegeven.

   Het Wmo-tarief blijft gelijk.

   Vanaf 1 januari 2016 gaat de OV-taxi verdwijnen voor reizigers zonder Wmo-indicatie. Reizigers zonder Wmo-indicatie kunnen vanaf 1 januari 2016 van het regulier OV gebruik maken.

   Voor reizigers met een Wmo-indicatie blijft de OV-taxi in 2016 gewoon rijden.

Uit de Jutter van 2 juli 2015