Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Begin

Rolstoeltoegankeljke woningen in de gemeente Velsen

Op deze pagina vindt u een overzicht van rolstoeltoegankeljke woningen in de gemeente Velsen. De informatie is in overleg met de gemeeente Velsen.

Doel: een rolstoelvriendelijke en rolstoeltoegankelijke driekamer woning in de gemeente Velsen met de mogelijkheid voor een rolstoeltoegankelijk toilet in de natte ruimte waar eenvoudig rolstoelbeugels kunnen worden geplaatst. Op een centrale plaats ten opzichte van de winkels voor dagelijkse behoeften.

Zie onder meer

 • Zie ook Levensloopbestendige en rolstoeltoegankelijke woningbouwcomplexen
 • Wonen in Zandvoort Woonvisie Gemeente Zandvoort tot 2015
  • Vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort : d.d. 3 april 2007
   Gepubliceerd in De Zandvoortse Courant : d.d. 26 april 2007
   Inwerkingtreding : d.d. 12 april 2007
   Registratienr: 2005/ pagina 7
 • Stimuleringprogramma Wonen Welzijn Zorg 2003-2007
  Net als in het landelijk beleid is ook provinciaal het mogelijk maken van wonen met zorg een speerpunt van beleid.
  • Volkshuisvesters en zorgaanbieders staan samen voor de taak het aanbod van wonen met zorg de komende jaren vorm te geven.
  • Op lokaal niveau moet hieraan uitvoering worden gegeven.
  • De provincie zal dat stimuleren en aanjagen.
  • Daartoe heeft de provincie het “Stimuleringsprogramma Wonen Welzijn Zorg” vastgesteld.
  • Het gaat hierbij om het stimuleren dat er voldoende passende woningen zijn waar op wijk- of buurtniveau goede zorg- en welzijnsdiensten aan toegevoegd kunnen worden.
  • Bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijke woningen waar door zorgaanbieders gemakkelijk zorg kan worden geboden (huisartsenzorg, 24-uurs thuiszorg, thuisverpleging, alarmering, maaltijdverzorging, klusjesdiensten en recreatiemogelijkheden).
 • of lees en beluister Ieder(in): Visie op wonen en Actieplan wonen
 • Ieder(in): Oproep:
  betrek bewoners en gebruikers bij het bouwen
 • Tabel 4 Woonvormen geschikt wonen in Velsen
  ontwikkelingen waar Velsen op het gebied van het wonen een antwoord op moet geven, zoals de veranderende woonvraag van de bevolking, de vergrijzing en de wens om langer thuis te wonen. Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een constante discussie over Wonen.

Ieder(in)

Op zaterdag 11 oktober overhandigden de drie consumentenorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond het onderzoeksrapport De gebruiker aan het stuur aan minister Blok van Binnenlandse Zaken. Het rapport bevat acht aanbevelingen om (toekomstige) bewoners en gebruikers van gebouwen en openbare ruimte meer invloed te geven op wat er gebouwd wordt en hoe er gebouwd wordt.

Inventarisatie

Sep 22 19:29:42 2014

Aan info@velisonwonen.nl, mail@elanwonen.nl, info@brederodewonen.nl, info@velisonwonen.nl, info@wbvelsen.nl, info@zorgbalans.nl

Namens het voormalig Gehandicaptenberaad in de gemeente Velsen
ontvang ik graag van u een overzicht van
de aantallen en namen van de rolstoeltoegankelijke woningcomplexen
in de gemeente Velsen.

Uw antwoord zal worden geplaatst op
onze veelbezochte website
http://gbvelsen.nl/woningbouw.htm

Infopunt Zorgwoningen

Infopunt Zorgwoningen is een gezamenlijk initiatief van de Velsense Corporaties en Zorgbalans.

De corporaties Woning Bedrijf Velsen, Velison en Brederode zijn goed op de hoogte van het rolstoeltoegankelijke aandeel van hun woningbezit.

Rolstoeltoegankelijke woningen

Bij woningbouwverenigingen noemden

Velison Wonen

Brederode Wonen

  • Complex Workumer Aak/Lemsteraak
   • 23 woningen. 3 kamer woning met badkamer en 1 slaapkamer beneden. Tweede slaapkamer boven.
  • Complex Langemaad/Kromme Driemaad/etc.
   • 34 senioren benedenwoningen (4 kamer woningen, beneden). Er zijn 2 volledig aangepaste woningen (MIVA woningen). De andere woningen worden eerst aangeboden aan het WMO loket, waarbij gekeken wordt of de woningen aangepast/geschikt zijn.

Woningbedrijf Velsen

Servicepunt Zorgwoningen

Zoals telefonisch besproken hebben wij verschillende zorgcomplexen in bezit, deze worden via Zorgbalans verhuurt:

 • Velserduin (IJmuiden)
 • Moerberg (IJmuiden)
 • Vissershuis (IJmuiden)
 • Breezicht (IJmuiden)
 • Huis ter Hagen (IJmuiden)

Daarnaast hebben wij complexen die rolstoeltoegankelijk zijn. Dit betekent dat de voordeur van de woning vanaf de straat zonder obstakels toegankelijk is.  (automatische entreedeur, lift en geen hoge drempels). Binnen de woning kunnen de voorzieningen nog wel eens verschillen. (nieuwe en oudere complexen). De geschiktheid van een appartement is alleen per persoon te bepalen, (ligt aan de ernst van de handicap). Daarnaast kan het zijn dat de woning verder geschikt gemaakt kan worden door middel van WMO aanpassingen, deze aanpassingen moeten per persoon geïnventariseerd worden. De WMO aanvragen voor deze aanpassingen lopen via de gemeente.

Woningbedrijf Velsen heeft de volgende complexen waarbij in ieder geval  de voordeur rolstoeltoegankelijk te bereiken is.

 • De Planeet (IJmuiden)
 • Sam Vlessinghof (IJmuiden)
 • Huis ter Hagen, aanleunwoningen (IJmuiden)
 • Zeewijkplein (ijmuiden)
 • Meershoef / Ticht (Velsen Zuid)
 • Orion/Raafstraat (IJmuiden)
 • S.P. Kuijperplantsoen (ijmuiden
 • Burgermeester Weertplantsoen (Santpoort Noord)
 • Diverse vlakkeflats in Zeewijk IJmuiden
 • Lange Nieuwstraat (IJmuiden)
 • Diverse beneden woningen

Wanneer u op zoek bent naar een geschikte zorgwoning kunt u contact opnemen met Woningbedrijf Velsen, telefoon (0255) 56 65 86 en vragen naar een verhuurmakelaar.