Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

De Jutter: voormalig Gehandicaptenberaad 2010/2011
Visie op beleid voor gehandicapten en zieken

   Velsen - Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) krijgt de afgelopen jaren steeds meer telefoontjes op de flexplek. Bezoeken aan het Inloopspreekuur zijn zodanig afgenomen dat de medewerkers niet meer aanwezig zijn. Baliemedewerkers verwijzen direct door naar GBV.

   Gehandicapten Beraad Velsen is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het gehandicaptenbeleid in de gemeente. Toch krijgen zij regelmatig vragen over voorzieningen die zijn afgewezen, wat eigenlijk niet de bedoeling is.

   Doordat het GBV nauw betrokken is bij het Loket Wonen, Welzijn en Zorg worden ingewikkelde vragen van de doelgroep goed besproken, wat voor andere organisaties heel verhelderend is.

   Het GBV heeft in 2010 en 2011 niet stil gezeten. Zo is er gewerkt aan Stop de Stapeling, om er de aandacht op te vestigen dat gehandicapten en chronisch zieken wel erg benadeeld worden door bezuingingen. Ook is er een groot onderzoek gedaan naar toe- en uitgankelijkheid, niet alleen van openbare gebouwen, maar ook bij de mensen thuis. Het GBV heeft ook een grote functie bij de WMO-raad in Velsen. Er wordt nu gewerkt aan professionalisering van de WMO-raad.

   Het GBV heeft een nieuwe website, een lokale site met een landelijke uitstraling.

   Een van de belangrijkste relaties van het GBV is die met de medewerkers van het stadhuis. Er is een goede samenwerking. Onderwerpen van gesprek waren en zijn ondermeer: cliëntenparticipatie, flankerende gelden, het Loket Velsen en het WMO Loket, parkeerbeleid en uitstallingenbeleid. Een van de voorbeelden van de goede samenwerking: bij de aanleg van het Stadspark bij het Gijzenveltplantsoen bleek een gedeelte niet toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Eén telefoontje later werd de fout meteen hersteld.

Uit de Jutter van 20 september 2012, week 38