Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Gehandicaptenberaad stopt

‘Ons werk oversteeg het individueel belang’

Velsen – Per 1 januari 2015 stopt Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) als instituut waar Velsenaren terecht konden voor meldingen, vraagbaak en informatie.

Enigszins moegestreden en gefrustreerd, maar zeker ook trots terugkijkend op 20 jaar inzet, bemiddelend tussen gemeente en gehandicapten.

Die frustratie maar ook het uitblijven van opvolging in het bestuur zijn de aanleiding voor het stoppen van GBV.

,,Wij hebben veel bereikt, maar er blijven ook nog steeds pijnpunten, zoals de eigen bijdrage voor hulpmiddelen, die er toch doorgedrukt is bij de gemeente Velsen’’, aldus voorzitter Wim Polman tijdens de afscheidslunch met bestuur, vrijwilligers en (oud)medewerkers van Stichting Welzijn Velsen.

Wmo-wethouder Robert Te Beest verzachtte de pijn met een bloemetje voor alle aanwezigen en mooie woorden:

,,Jullie hebben vaak de vinger op de zere plek gelegd en hebben ons regelmatig wakker geschud.

Wij zien zeker het belang van participatie door gehandicapten, bijvoorbeeld door middel van een participatieraad of andere groepen.

En niet alleen voor groepen, maar ook voor individuen staat mijn deur altijd open.’’

De kracht van Gehandicapten Beraad Velsen was juist de gezamenlijke inspanning.

Het proces van meldingen tot actie ondernemen, onderhandelen met de gemeente in de hoop een mooi resultaat te bereiken, of het nu ging om een drempelloze entree van een buurthuis tot toegankelijkheid van het stadhuis voor alle mensen.

,,We hebben altijd voor de groep gewerkt’’, aldus vrijwilliger Teunie van GBV.

Els Zorgdrager werkte als welzijnswerker ondersteunend voor GBV maar stopte daar in 2010 mee, toen zij raadslid voor D66 Velsen werd.

Maar als bestuurslid van het Rode Kruis en met de werkgroep Zelfredzaamheid wil zij actief de belangen van alle mensen die het moeilijk hebben behartigen.

Via het Rode Kruis, tot 1 januari 2015 bij Gehandicapten Beraad Velsen en via de gemeente Velsen kan men problemen die men als chronisch zieke of gehandicapte tegenkomt altijd terecht.

Maar een gezamenlijke vuist maken wordt toch een stuk moeilijker zonder Gehandicapten Beraad Velsen. (Karin Dekkers)

Uit de Jutter van 20 november 2014

Gehandicapten Beraad Velsen stopt ermee

Velsen - Na 20 jaar ‘gevraagd en ongevraagd adviseren’ gaat Gehandicapten Beraad Velsen ermee stoppen. Het is een gezamenlijke beslissing van het bestuur, omdat de vrijwilligers te oud worden, er geen goede opvolging te vinden is én uit ontevredenheid over het magere effect van alle bemoeienissen op het uiteindelijk gemeentelijk beleid.

,,Harde taal, maar het is de waarheid’’, zegt voorzitter Wim Polman. ,,Onze werkwijze is uitgewerkt. Heel teleurstellend is dat de gemeente Velsen het Rijksbeleid voor gehandicapten per 1 januari 2015 heeft overgenomen. Het verlies van de compensatieplicht en de invoering van de eigen bijdrage voor hulpmiddelen is voor ons zeer zorgelijk. Wij kennen de problemen waar chronisch zieken en gehandicapten dagelijks tegen aanlopen als geen ander en weten dat dit voor veel mensen onverteerbaar is. Niet alleen zorgen tal van maatregelen voor een enorme stapeling van extra kosten, hier komt nog bij dat mensen meer zelfredzaam moeten zijn en niet meer kunnen rekenen op bepaalde zorg, zoals huishoudelijke hulp en het tekort aan aangepaste woningen.’’

Omdat het Gehandicapten Beraad Velsen ermee stopt blijven een aantal hoofdpijndossiers en wensen op tafel liggen. Denk aan de matige toegankelijkheid van het gemeentehuis, geen uitzicht op een goed fietspad Kennemerlaan en ook zijn er grote zorgen over het vervolg van het Biosvervoer en verdere bezuinigingen. Polman heeft ook grote zorgen over de rol van de WMO-raad. ,,Als onze inbreng wegvalt moeten we afwachten wat er nog overblijft aan kennis en deskundigheid over gehandicapten en zieken.’’ Maar trots is Polman ook. Op wat wel gerealiseerd is in die twintig jaar: de stoepverlagingen met de bekende stoeptegel, de toegankelijkheid en uitgankelijkheid van een aantal openbare gebouwen zoals buurthuizen; de vijfjaarlijkse keuring voor gehandicapten is door hun toedoen zelfs landelijk afgeschaft. En ook de actie Sleutel van de Buren kreeg landelijke uitstraling. Verder hebben de scootmobielcursussen gezorgd voor veel blije en goed geïnstrueerde, veilige rijders.

Het bestuur wil nog proberen een vervolg te geven aan de werkgroep Toegankelijkheid, maar dan hebben zij wel ‘jong bloed’ nodig.

Voor meer informatie: www.voormalig Gehandicaptenberaadvelsen.nl.

Uit de Jutter van 16 oktober 2014

voormalig Gehandicaptenberaad Velsen stopt

Door Anneke Wijsman - 10-10-2014, 9:35 (Update 10-10-2014, 10:36)

Bestuur: John Schoor, Lea Roodnat, Wim Polman, Teunie van der Putten, Rob Struwer

VELSEN - Het voltallig bestuur van het voormalig Gehandicaptenberaad Velsen (GBV) stapt op uit onvrede over het gemeentebeleid.

Tevens heffen zij het beraad op.

De gemeente luistert volgens het GBV slecht, laat gehandicapten meer betalen dan nodig is.

En de manier waarop lokale ambtenaren en politici ’tot vervelens toe’ over zelfredzaamheid en eigen kracht praten als het om regelingen en voorzieningen voor gehandicapten gaat, ervaart het beraad als ’kwetsend en vernederend’.

Het door de gemeente gesubsidieerde beraad geeft onder meer gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die gehandicapten aangaan.

Doorgaan heeft geen zin, meent het GBV.

Niet alleen is het bestuur fel tegen de slechtere financiële regelingen die de gemeente invoert.

Ook wordt er te weinig gedaan met de adviezen van het beraad.

Pijnlijke voorbeelden hiervan zijn de nieuwe lift van het verbouwde stadhuis, waar je met een scootmobiel niet in kan komen.

En de nieuwe vloerbedekking in de raadszaal waar rolstoelen niet overheen kunnen rijden.

Volgens Wim Polman, voorzitter en woordvoerder van het GBV, is er vooraf uitvoerig over deze zaken overlegd.

Dat het dan toch nog mis gaat, steekt de bestuursleden die zelf allemaal een handicap hebben.

De gemeente Velsen laat in een reactie weten de opheffing te betreuren maar er begrip voor te hebben.

Ook roemt zij de vele goede dingen die het beraad met zijn inzet heeft bereikt zoals een lift in het Zee- en Havenmuseum.

Velsen verwacht dat de belangen van gehandicapten goed vertegenwoordigd blijven bij de plaatselijke WMO-raad.

http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/ijmond/
article27197773.ece/voormalig Gehandicaptenberaad-Velsen-stopt?lref=SR_2