Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Begin

Welkom op de voortgezette website van het voormalige Gehandicaptenberaad Velsen www.gbvelsen.nl

IJmuiderstrand

KNRM IJmuiden

Live Stream

Webcam zeehaven

Google Maps

Klik hierop om meer van de omgeving van het gemeentehuis in IJmuiden te zien

Map of Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

Zoeken op deze website

  • Gebruik de zoekterm: zoekwoorden +site:website.nl bijvoorbeeld
  • Tip: vervang het zoekwoord in de adresbalk van uw browser en druk op Enter

 

Nieuwste toegevoegd - zie ook het nieuws op Index2

WMO 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Zoeken in deze stukken kunt u zo:

Terug naar het begin van de pagina:

druk op de toets Home op uw toetsenbord

Zoeken op deze pagina:

druk tegelijk op de toetsen Ctrl en F op uw toetsenbord, vul de zoekterm in en druk op Enter

‘Intensievere samenwerking IJmond’

   IJmond - In de IJmondcommissie is gesproken over een intensievere samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

   In het gemeentehuis van Heemskerk ging het over intensiever samenwerken op basis van een strategische IJmondagenda.

   Een agenda die bestaat uit elf onderwerpen die zowel inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties raken.

   Deze onderwerpen zijn de IJmondiale arbeidsmarkt, de woonvisie, de omgevingsvisie, e-dienstverlening, de veiligheidsagenda, de samenwerking op het gebied van de jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen, de detailhandelsvisie, toerisme en recreatie, Techport IJmond, de beleidsvisie op kunst en cultuur en het milieubeleidsprogramma.

Ieder(in)

homepage ieder(in)

Ieder(in)
Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Ieder(in): de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte

achtergrond

Rijksoverheid.nl

Alle documenten en publicaties nu als nieuwe zoekopdracht op de website rijksoverheid.nl over

Logo Rijksoverheid

Alle documenten en publicaties op de website rijksoverheid.nl over

Tip: zoek in het stuk dat u vindt door het tegelijk indrukken van de toetsen Ctrl en F, en de woorden in te vullen die u zoekt.
Druk daarna op Enter.

Wmo raad zoekt nieuwe leden

   Hebt u oog voor de belangen van de doelgroepen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo ) en de Jeugdwet?

   En wilt u in een enthousiast team werken aan een beter Velsen voor  iedereen?

   De gemeente nodigt haar inwoners van harte uit te solliciteren.

   De Wmo  raad is op zoek naar nieuwe leden.

Nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

   Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening.

   Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (CER).

   De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

   Het kabinet heeft op 3 juni 2014 besloten om de Wtcg en CER af te schaffen.

   Vanaf 1 januari 2016 kunnen mensen bij de gemeente terecht voor een vervangende regeling.

Velsen dementie-vriendelijk

   Velsen – Wethouder Te Beest ondertekent deze week namens de gemeente Velsen de intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente’.

   De gemeente Velsen erkent daarmee dat zij van plan zijn zich samen met de gemeenten in de regio in te spannen voor mensen met dementie.

Haal meer uit uw geld

   Wilt u graag sparen, maar heeft u aan het einde van de maand geen geld meer over?

   Of vraagt u zich af kan ik beter mijn schuld aflossen of geld opzij  zetten? Vul dan het digitale programma in van Startpunt Geldzaken.

   U kunt ook langskomen voor uitleg langs bij de lancering van dit programma op donderdag 1 oktober om 16.00 uur in de bibliotheek in IJmuiden

Stichting OIG-IHD 50 jaar actief in Velsen

   Velsen - Op 25 september is het precies 50 jaar geleden dat de Stichting O.I.G. (Ontspanning Invaliden Gehandicapten) werd opgericht.

   De organisatie dankt haar bestaansrecht voor het grootste deel aan de opbrengsten van de opgehaalde kleding die deels wordt gesorteerd en verkocht in de verkoopruimte aan de Industriestraat in IJmuiden.

    In deze winkel worden naast kleding ook boeken, films, huishoudelijke artikelen, elektronica en meubilair voor een klein prijsje aangeboden.

   Van deze opbrengsten en donaties van particulieren en instanties kan de stichting met de hulp van zo’n 120 vrijwilligers een tiental activiteiten en evenementen bieden voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking.

   Tot de doelgroep behoort ook steeds meer de groep ouderen die mogelijk in een sociaal isolement dreigt te komen.

Bent u mantelzorger? Dan ligt er een cadeautje voor u klaar …

   De IJmond-gemeenten laten hun waardering blijken voor de mantelzorgers in de regio.

   Dat doen we via een cadeautje, dat de mantelzorgers zelf kunnen aanvragen.

   De informatie hierover wordt breed verspreid.

   We hopen dan ook dat we flink kunnen uitdelen.

Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen

   De Koepel Wmo-raden en acht andere cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar uw ervaringen met het geven van deze hulp.

   Krijgt u zorg en ondersteuning via de gemeente, dan willen ze ook graag weten of u tevreden bent over het contact met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de uitkomst van het gesprek met de gemeente.

    U kunt de vragenlijst invullen via www.zorgnaargemeenten.nl. Dat duurt ongeveer 10 minuten.

   De negen betrokken cliëntenorganisaties zijn: ouderenorganisaties CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.

   Zij werken samen in het programma Aandacht voor iedereen.

   Zie www.aandachtvooriedereen.nl, dat wordt betaald door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.